Gilded Collection

Fallen Fir: Balsam Fir / Musk / Winter Spice

Moonstruck: Sweet Myrrh / White Mahogany / Smoked Birch

Silk Pajamas: Crystal Ginger / Bergamot Zest / Spiced Yuzu

 

$40
Build A 3 Pack & Save

Fallen Fir: Balsam Fir / Musk / Winter Spice
< / p>

Moonstruck: Sweet Myrrh / White Mahogany / Smoked Birch
< / p>

Silk Pajamas: Crystal Ginger / Bergamot Zest / Spiced Yuzu
< / p>

 < / p>